Casper Grønn Spiele

Den gode agent tilbyder 360 graders service

Casper Grønn Spiele er partner og fodboldagent hos People In Sport efter en aktiv karriere med over 200 kampe bl.a som spiller i SønderjyskE og ungdomstræner i HB Køge ved siden af internationalt salg i en dansk speditør virksomhed.

more

Jeg var ikke i tvivl da jeg hørte om visionerne for People In Sport

Jeg har selv haft en del erfaringer af blandet karakter med agenter i min aktive karriere, og da Mads Winther og Michael Stensgaard fortalte mig om deres visioner for People in Sport, var jeg ikke i tvivl om, at agentjobbet var et, jeg ville påtage mig med glæde. Deres blik for at være der for spillerne hele vejen rundt tiltalte mig meget. Hos os gælder det naturligvis også om at drive en forretning, men fordi vi arbejder efter en mission, ”your ambition our dedication”, vil vi altid at have den enkelte spiller i et 360 graders fokus og tilbyde agentarbejde udover det, man kan få mange andre steder. Vores ambition er altid at give spillerne den bedst mulige rådgivning på alle planer,” siger Casper Grønn.

”Hele den udviklingsdel, vi satser på, hvor der skal laves en detaljeret karriereplan, fælles målsætninger og med respekt for det enkelte menneske, gør, at vi aldrig træffer beslutninger ud fra økonomi alene, ligesom vores klienter ved, de kan få hjælp til alt i karrieren med respekt for, hvem den enkelte er.

Løbende dialog om målsætningerne og hvordan, vi kan nå derhen, vi gerne vil, er også en stor glæde i jobbet, fordi vi ofte kan se, at planerne lykkes.”

Hvad tilbyder “den gode agent”?

”Den gode agent har et massivt, solidt netværk både nationalt og internationalt, og vedkommende skal altid tilbyde en individuel, 360 graders service. Agenten skal også vide, hvornår der evt. skal hentes anden ekspertise ind. Det kan være med juridisk rådgivning, coaching, skatterådgivning eller andet, hvor den gode agent ved, hvornår ens egen ekspertise ikke slår til. Den enkelte spiller skal jo yde på banen, og så giver den gode agent spilleren ro til det, mens han/hun varetager alt det andet, uanset om man er et ungt talent på vej ud i karrieren eller om man er på karrierens sidste dage.

Den enkelte spillers behov er altid forskellige, og for mig er det en succes, når vi lykkes med at være med fra starten af en karriere og løbende kan opfylde de målsætninger, der er sat for den enkelte – uanset om det er på et dansk eller internationalt niveau”, siger Casper Grønn.

”Enhver spiller har naturligvis et ansvar for at yde det, der skal til på banerne, før vi kan realisere drømmene. Og det betyder også, at spilleren skal kunne have fuld fokus på at præstere sportsligt, mens han/hun skal føle, at der er styr på alt andet fra agentens side. Vi agenter kan jo ofte se tingene oppefra og er ikke styret af følelser, som en spiller ofte vil være det. Man vurderes i professionel fodbold konstant ud fra seneste præstation, og der er den gode agent en, der trods evt. modgang på banen, kan se spillerens muligheder oppefra og sætte ind der, hvor det giver karrieremæssig mening.

Det kan være i samtaler med en træner, en sportsdirektør eller i bestyrelseslokalet hos beslutningstagerne i de enkelte klubber. Der er jo i dag mange flere dygtige spillere end, der er plads til i klubberne, så ved at optimere den enkelte spillers muligheder for at vise sig frem på banen, øger den gode agent dermed også sandsynligheden for succes,” siger Casper Grønn.

Hvordan tilbyder du jeres service til nye spillere?

”Når jeg er i dialog med en evt. kommende klient, så er det vigtigste for mig, at vi med det samme får forventningsafstemt. Jeg skal hver gang lære personen så godt at kende, at jeg kan rådgive spilleren bedst muligt på et personligt og tillidsfuldt plan. Det gælder også om ærligt og kontant at informere de forældre, der ofte er involveret, klogt om, hvad det er for en verden, deres barn er på vej ud i.

både spilleren og omgivelserne kan stole på, jeg vil spilleren det bedste med professionel rådgivning og kompetent analyse af muligheder.

Sammen skal vi sætte barren for, hvilket niveau, vi sigter efter og så skabe en holdbar plan for at nå derhen. Ofte er forældre de unges tillidsperson nummer 1, og her skal jeg som agent vise, at både spilleren og omgivelserne kan stole på, jeg vil spilleren det bedste med professionel rådgivning og kompetent analyse af muligheder.

Nogle forældre ser det som en lettelse, at spilleren får professionel hjælp, fordi de ofte ikke selv kender så meget til branchen. Andre vil være med hele vejen, og det skaber den gode agent naturligvis plads til, så både en klient og dennes familie er involveret hele vejen rundt”, siger Casper Grønn.

En agent er altid spillerens repræsentant, men ofte bliver gode agentfirmaer også kontaktet af klubber, når de leder efter alt fra eksempelvis en højre back eller en ny træner. Det sker, fordi klubberne ved, at de bedste firmaer har en stor viden om, hvad der er på markedet og ofte kan være det bindeled, der skaber den rette kontakt.

Vores kreative bud på spillere

”Vi har naturligvis også klubber, der henvender sig med ønsker om vores kreative bud på spillere. Det er ikke altid, vi selv har den helt rette spiller i stald, og her er professionel ærlighed i fokus. Vi skal ikke forsøge at sælge en klub en spiller, hvis vi ikke selv tror på, vedkommende er den rette, bare for at tjene penge. Her skal vi derfor trække på vores netværk og præsentere partnerne for hinanden, så de rette kandidater findes frem. F

or os handler det reelt om, at vi er troværdige og kreative, så både klubber og spillere ved, at vi arbejder for begge parters bedste,” siger Casper Grønn.

Casper har en Handelseksamen (HHX) samt merkonomfag i økonomi og statistik, derudover er Casper uddannet speditør og har i årene inden tiltræden hos People in Sport arbejdet som sælger for en stor dansk speditions virksomhed. Casper Grønn besidder gode egenskaber indenfor national og international kommunikation og forhandling. Caspers arbejdsfilosofi er, at ”man aldrig må nøjes”. Har man noget at stræbe efter, må man aldrig stille sig tilfreds på vejen mod målet.

Business with a human touch

Hos people in sport er vi drevet af vores ambition om at drive forretning med et menneskeligt ansigt – business with a human touch.

For os betyder det, at vi arbejder benhårdt for at skabe resultater – både for virksomheden og for dem, vi arbejder med. Samtidig har vi stort fokus på at vores kunder og samarbejdspartnere skal mærke vores passion og nærvær.