Thomas Løvind Andersen

Synergi gavner vores klienter

Thomas Løvind Andersen er partner og direktør i People In Sport med fokus på ikke mindst virksomhedens forretningsudvikling, engagement i nye sportsgrene og kommerciel hjælp og rådgivning til elitesportsudøvere på kontrakt. Thomas trækker blandt andet på sin erfaring fra internationale stillinger i firmaer som Goldman Sachs, Merrill Lynch og Shell.

Thomas Løvind Andersen, Partner, People in Sport
more

Professionel vejledning er en del af den professionelle sport

”Vores virksomhed har fra start haft mest fokus på de to store sportsgrene, fodbold og håndbold, men vi har en indbygget lyst, vilje og nysgerrighed til også at se på andre sportsgrene, hvor vi med vores erfaring mener at kunne gøre en forskel for elitesportsfolk. Vores erfaring fra de store sportsgrene er klart en hjælp til f.eks. danske ishockeyspillere og e-sportsudøvere, og den synergi, det giver for alle klienter, er meget værdifuld.

”Agentarbejde er jo traditionelt selve kontrakten, klubkontakter og karriereudvikling, men i dag skal et seriøst agentfirma naturligvis også støtte med eksempelvis kommerciel udvikling for både udøvere og de brands, der ønsker et engagement indenfor en specifik sportsgren.

Kerneydelsen med at hjælpe et talent igennem hans eller hendes karriere er grundliggende den samme i alle sportsgrene, hvorfor det for os er naturligt også at se på, hvordan vi kan hjælpe eliteudøvere indenfor alle slags sportsgrene. Og det kontaktnetværk, flere sportsgrene giver os, kommer alle klienter til gode. En sponsor i f.eks. professionel cykelsport er jo ofte også involveret i andre sportsgrene, så via et bredt netværk sikrer vi, at vores klienter gennem os har mange muligheder,” siger Thomas Løvind Andersen.

”Agentarbejde er jo traditionelt selve kontrakten, klubkontakter og karriereudvikling, men i dag skal et seriøst agentfirma naturligvis også støtte med eksempelvis kommerciel udvikling for både udøvere og de brands, der ønsker et engagement indenfor en specifik sportsgren. Derfor arbejder vi overordnet meget med kommerciel hjælp til vores klienter, ligesom vi gør brug af vores brede netværk for at hjælpe brands og virksomheder, der ønsker eksponering gennem en sport eller en udøver”.

”Kommerciel hjælp kan være alt fra traditionelle tøj-kontrakter og sponsorater, men i takt med den stigende kommercialisering i sportens verden indenfor alle professionelle sportsgrene, arbejder vi naturligvis også med andre former for kommerciel udvikling.

Det er lige fra at udvikle tv-programmer i samarbejde med store professionelle tv-brands til at se på kommercielle henvendelser til en atlet og få klarlagt, om det er noget, vi vil anbefale at gå videre med, sætte værdi på og også påvirke positivt. Der er mange faldgruber, man kan gå i, hvorfor atleter og virksomheder naturligvis også bør gøre brug af professionel vejledning i den del af professionel sport”, siger Thomas Løvind Andersen.

Samarbejde på kryds og tværs

”Generelt arbejder vi ud fra værdier, hvor vi skal trække på hinandens kompetencer, så en fodboldagent lærer af eksempelvis en håndboldagent, og de begge også lærer af vores kommercielle folk. Vi gør det samme med alle vores klienter, så en professionel håndboldspiller i eksempelvis Frankrig vidensdeler sine erfaringer med den nyankomne fodboldspiller, der skal til at etablere sig i samme land. Vi bringer dem bevidst sammen, fordi det er ens for de professionelle sportsudøvere at lære at begå sig i et nyt land. Og det gælder alt fra sprog til familie, fritidsmuligheder og alt det andet, der følger med ved et ophold i udlandet. Danmark er jo mestendels et eksporterende land mht. sportsfolk, hvorfor det er en naturlig del af vores opgave at hjælpe enhver til det bedst mulige ophold. Men der kommer jo også professionelle spillere i diverse sportsgrene til Danmark, og de spillere skal jo også have støtte og hjælp, hvorfor vi også arbejder med samme principper i Danmark”, siger Thomas Løvind Andersen.

Hvordan vedligeholder I netværk internationalt?

”Vores agenter arbejder for det første selvstændigt i udlandet, hvor de både dyrker netværk og opsøger klubber og kommercielle samarbejdspartnere. Samtidig har vi kontorer i flere lande, så vi er synlige i lande som både Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og i flere oversøiske lande, hvor vi ser muligheder for vores udøvere og de landes ditto.

Det handler om tilstedeværelse, så vi kan lave både transfers og udvikle kommercielle samarbejder, da begge dele kommer vores klienter til gode i sidste ende.

Og så har vi faste samarbejdspartnere i flere andre lande, fordi professionel sport jo kører på kryds og tværs af landegrænser. Det handler om tilstedeværelse, så vi kan lave både transfers og udvikle kommercielle samarbejder, da begge dele kommer vores klienter til gode i sidste ende. Vi lever blandt andet af vores renommé, og vi ved, at spillere taler sammen på tværs af sportsgrene, hvorfor det for os altid er en fornuftig investering at have et solidt netværk og dermed kunne hjælpe en spiller uanset nationalitet, sportsgrenens popularitet eller den enkeltes ønsker til sin karriere eller muligheder for kommercielle samarbejder. Vi skal levere hver gang, da vi ligesom eliteudøvere aldrig er bedre end vores seneste præstation”, siger Thomas Andersen, der understreger, at People In Sport er vokset gennem årene på grund af firmaets danske og skandinaviske værdier.

”Vi vil i alle henseender gerne udvise både professionalisme, men i den grad også vores grundlæggende værdier som gennemsigtighed, troværdighed og ærlighed. Vi arbejder på konstant på at udvide vores faglige portefølje og det, vi kan hjælpe vores klienter med, og vi agter også at begynde at arbejde i endnu flere lande. Ligesom spillere hele tiden skal udvikle sig, skal vi i den grad også udvikle os, så vi også fremadrettet vil være et naturligt valg for professionelle spillere i alle slags sportsgrene”.

Business with a human touch

Hos people in sport er vi drevet af vores ambition om at drive forretning med et menneskeligt ansigt – business with a human touch.

For os betyder det, at vi arbejder benhårdt for at skabe resultater – både for virksomheden og for dem, vi arbejder med. Samtidig har vi stort fokus på at vores kunder og samarbejdspartnere skal mærke vores passion og nærvær.